Náhrada těsnícího tmelu páskou

Nahrazení zatěsnění spár opláštění haly – původní tmel nahrazen extrémně těsnící páskou

Popis problému

Na zatěsnění spár opláštění výrobní haly, zhotoveného ze sendvičových panelů, byl původně použit tmel. Toto řešení nebylo estetické a zcela funkční, neboť, i při dodržení veškerých postupů a technologických podmínek, se tmel trhal od vnitřních stěn spár a docházelo k zatékání dešťové vody. Krom tohoto byly spáry nevzhledné, jelikož tmel vytékal, byl viditelný a nešlo dosáhnout stejně vypadající spáry v celé její délce a také barevná škála tmelů je omezená.

Naše řešení

Na základě těchto informací a požadavků zákazníka náš obchodně – technický zástupce místo navštívil a po prozkoumání všech vlivů a konzultaci se zákazníkem navrhl řešení zatěsnění spár pomocí extrémně těsnící pásky.

Výhodou tohoto řešení je zatěsnění spáry vně pláště, tedy nedochází, při dilatačním pohybu panelů, k odtržení a následné netěsnosti, jelikož páska umí pracovat společně s panely. Další výhodou je vzhled, kdy je spára v celé své délce jednotná a v případě potřeby je možné pásku přetřít barvou v odstínu panelů, což ji učiní téměř neviditelnou.

Toto řešení bylo ovzorováno na daném objektu na různých světových stranách, které jsou vystaveny různým slunečním, teplotním a povětrnostním podmínkám. Tyto vzorové spáry budou dlouhodobě sledovány a bude se vyhodnocovat funkčnost řešení v čase.

Na stejném objektu byla touto páskou rovněž provedena oprava díry ve světlíku z dutinkového polykarbonátu, která se bude rovněž dlouhodobě sledovat.

Zaujali jsme Vás?

Volejte na číslo +420 573 358 434 nebo piště na email g3@g3.cz .

Reference

Nahrazení tmelového lepidla oboustrannou vysoce pevnostní páskou VHB

Nahrazení tmelového lepidla oboustrannou vysoce pevnostní páskou VHB

Lepení koupelnových doplňku pomocí výseku z oboustranné pásky

Lepení koupelnových doplňku pomocí výseku z oboustranné pásky

Ochrana povrchu hliníkových štítků

Ochrana povrchu hliníkových štítků

Ozvěte se nám