Nahrazení tmelového lepidla oboustrannou vysoce pevnostní páskou VHB

U této aplikace bylo požadavkem zákazníka nahradit zdlouhavý, ne vždy zcela spolehlivý a „špinavý“ proces lepení tmelovým lepidlem rychlejší, spolehlivější a čistší formou spojování.

Popis problému

U tmelu bylo snadné nanášení, nicméně bylo obtížnější dodržet stejnou a dostatečnou tloušťku nanášené housenky. Pokud se tmelu naneslo příliš, docházelo k jeho vymáčknutí mimo spoj, k takzvaným přetokům a tedy znečištění viditelných částí výrobku. Čištění výrobku od přetoků bylo pak obtížné a časově náročné. Pokud se tmelu naneslo málo, docházelo k nedokonalému spojení a tedy snížení celkové pevnosti spoje. Jelikož se jedná o neprodyšný spoj dvou nerezových plechů stávalo se také, že tmel uprostřed lepených ploch ne vždy zcela vytvrdl, protože se k němu nedostalo potřebné množství vzdušné vlhkosti a tak byla snížena finální pevnost spoje. Dalším požadavkem zákazníka bylo zkrácení doby, potřebné k dosažení manipulační pevnosti spoje, což je čas, po který je třeba výrobek fixovat a nehýbat s ním. Jakmile dojde k dosažení manipulační pevnosti, lze výrobek přesunout do skladovacích prostor.

Naše řešení

Po důkladném prozkoumání aplikace a všech požadavků zákazníka, jako bylo teplotní namáhání, vlivy prostředí, povrchová úprava a typy lepených materiálů, požadavky dotčených norem, mechanické namáhání spoje, jeho druh a požadavky na jeho pevnost, byl zástupcem naší společnosti navržen optimální způsob spojování. V tomto případě šlo o spojování pomocí vysoce pevnostní pásky VHB a výseků z této pásky. Výseky zjednodušily nanášení a urychlily jeho proces. Spojování pomocí této pásky vyřešilo veškeré problémy a požadavky zákazníka, urychlilo celkový proces, včetně náběhu manipulační pevnosti, která je u pásek okamžitá a zefektivnilo tak celý proces výroby.

Zaujali jsme Vás?

Volejte na číslo +420 573 358 434 nebo piště na email g3@g3.cz .

Reference

Lepení koupelnových doplňku pomocí výseku z oboustranné pásky

Lepení koupelnových doplňku pomocí výseku z oboustranné pásky

Ochrana povrchu hliníkových štítků

Ochrana povrchu hliníkových štítků

Náhrada těsnícího tmelu páskou

Náhrada těsnícího tmelu páskou

Ozvěte se nám