Slovníček pojmů

Lepidlo

Lepidlo je látka, která umožňuje přilnutí povrchů pevných předmětů a tím jejich pevné spojení. Lepidlo mohou tvořit přírodní směsi nebo syntetické materiály. 

Kaučukové lepidlo

Vyznačuje se vysokou počáteční přilnavostí k lepenému povrchu, má však nižší finální pevnost a nízkou chemickou odolnost. Je také citlivější na vlivy venkovního prostředí, jako je např. teplota a UV záření.

Akrylové lepidlo

Má o něco nižší počáteční přilnavost než lepidlo kaučukové, nicméně dosahuje znatelně vyšší finální pevnosti, která narůstá v čase. Akrylová lepidla mají velmi dobrou odolnost proti venkovním vlivům a chemickým látkám. Dosahují také vyšší teplotní odolnosti, než lepidla kaučuková.

Silikonové lepidlo

Nedosahuje tak velkých pevností jako kaučukové a akrylové lepidlo, ale vyznačuje se nejvyšší teplotní odolností. Také dobře funguje na špatně lepitelných (LSE) materiálech a to zejména na silikonu, na který jiný druh lepidla nepřilne.   

Povrchová energie

Povrchová energie nebo-li “smáčivost povrchu” určuje, zda je povrch daného materiálu dobře lepitelný (vysoká povrchová energie - HSE), středně dobře lepitelný (středně vysoká povrchová energie - MSE) nebo špatně lepitelný (nízká povrchová energie LSE), tedy jak dobře je povrch schopný přijímat lepidlo. 

Příklady materiálů dle povrchových energií:

  • HSE - ocel, hliník, nerezová ocel, měď, zinek, sklo, kapton, nylon, polyester, polyuretan
  • MSE - ABS, polykarbonát, PVC, Polystyren, PVA
  • LSE - Polyethylen, polypropylen, silikon, teflon, práškový lak

Fingerlift

Česky “odtrhové ouško”, je přesah krycí fólie/papíru (lineru) u výseků z oboustranných pásek, vytvořený odstraněním části lepící vrstvy a slouží ke snadnému odstranění této vrstvy při aplikaci.

Fingerlift lze také vytvořit dodatečným dolepením výseku z jednostranně lepicí pásky (někdy se používá i výraz Tabbing Tape), který má jednu část lepivou a jednu nelepivou (nelze aplikovat na všechny typy linerů)

Liner

Liner je ochranná fólie nebo silikonovaný papír, sloužící k ochraně lepidla na páskách. Liner může být na jedné straně oboustranné pásky, kde slouží jak k tomu, aby se páska navinutá v roli nepřilepila sama k sobě a šla odvíjet, tak k tomu, aby i po aplikaci na první lepený materiál zůstalo lepidlo kryté a chráněné. Liner se odstraní až před aplikací na druhý spojovaný materiál.

Liner může být i na straně lepidla u jednostranně lepících pásek, kde slouží ke snadnější manipulaci s jednotlivými přířezy pásky a zároveň zabraňuje přilepení lepidla k vrchní straně pásky, když je navinuta v roli. Toto se objevuje zejména u pásek se silikonovým lepidlem.

Nosič

Nosič je pevná část jednostranně nebo oboustranně lepící pásky, která nese její lepidlo. Nosičem je nejčastěji fólie, papír, netkaná textýlie, mřížka z vláken nebo pěna. U jednostranně lepících pásek je nosič vždy (nelepivá část pásky). Oboustranně lepící pásku s nosičem, pokud není na první pohled viditelný, lze od té bez nosiče (tzv. transférové) rozeznat velmi jednoduše a to tak, že páska s nosičem nelze, po odstranění lineru, natahovat, kdežto pásky bez nosiče se natáhnou “jako žvýkačka”.

Namáhání spoje

Namáhání spoje je působení vnějších vlivů na spoj. Namáhání spoje může být například mechanická síla, působení teplot nebo počasí a UV záření, či působení chemických látek a dalších vlivů okolí.

Namáhání mechanickou silou se dále, dle způsobu působení této síly na spoj, dělí na 4 základní druhy:

  1. tah - namáhání spoje působením sil kolmo na lepenou plochu materiálů směrem ven od ní. Takovým namáháním může být například působení gravitační síly a vlastní hmotnosti u výrobku umístěném na stropě

  2. smyk/střih - namáhání spoje rovnoběžně s lepenou plochou v rozdílných směrech. Příkladem takového namáhání může být působení gravitační síly a vlastní hmotnosti u výrobku umístěném na stěně, kdy má tento tendenci sjet/usmyknout se směrem dolů.

  3. rozpor/štěp - namáhání spoje na jeho okraji kolmo na lepené plochy, které působí odtlačení jednotlivých lepených materiálů od sebe. Můžeme si snadno představit, jako rozštípnutí polena. Toto je poměrně náročný způsob namáhání a je nutné na něj lepený spoj dobře navrhnout a nadimenzovat

  4. odlup - nejobtížnější způsob namáhání pro lepený spoj, kdy síla působí na jeden materiál lepeného spoje na jeho okraji a to pod úhlem. Typickým příkladem tohoto způsobu namáhání spoje z běžného života je odstraňování (sloupávání) samolepek nebo etiket z různých výrobků po zakoupení.
    ​​​​​​​Na tento způsob namáhání je nutné spoj velice pečlivě a dostatečně navrhnout a nadimenzovat. ​​​​​​​