Zakázkový 3D tisk

V roce 2019 jsme rozšířili strojový park o 3 kusy FDM (Fused Deposition Modeling) 3D tiskárny. Tato technologie tisku vytváří vrstvu za vrstvou zahřátím termoplastického materiálu. Mezi hlavní materiály patří PLA (kyselina polymléčná), PET (polyetyléntereftalát), PET-G (polyetyléntereftalát – glykol), ABS (Akrylonitrilbutadienstyren), ABS-T (akrylonitrilbutadienstyren – transparentní), Nylon, ASA (akrylonitril-styren-akryl), flexfil a další. 

Jsme schopni tisknout předměty do průměru až 25 cm a výšky 50 cm.

Zaujali jsme Vás?

Volejte na číslo +420 573 358 434 nebo piště na email g3@g3.cz .

Ozvěte se nám