Slovníček pojmov

Lepidlo

Lepidlo je látka, ktorá umožňuje priľnutie povrchov pevných predmetov a tým ich pevné spojenie. Lepidlo môžu tvoriť prírodné zmesi alebo syntetické materiály.

Kaučukové lepidlo

Vyznačuje sa vysokou počiatočnou priľnavosťou k lepenému povrchu, má však nižšiu finálnu pevnosť a nízku chemickú odolnosť. Je tiež citlivejšie na vplyvy vonkajšieho prostredia, ako je napr. teplota a UV žiarenie.

Akrylové lepidlo

Má o niečo nižšiu počiatočnú priľnavosť ako lepidlo kaučukové, avšak dosahuje znateľne vyššiu finálnej pevnosť, ktorá narastá v čase. Akrylové lepidlá majú veľmi dobrú odolnosť proti vonkajším vplyvom a chemickým látkam. Dosahujú tiež vyššiu teplotnú odolnosť ako kaučukové lepidlá.

Silikónové lepidlo

Nedosahuje takú vysokú pevnosť ako kaučukové a akrylové lepidlo, ale vyznačuje sa najvyššou teplotnou odolnosťou. Tiež dobre funguje na ťažko lepiteľných (LSE) materiáloch a to najmä na silikóne, na ktorý iný druh lepidla neprilnie.

Povrchová energia

Povrchová energia alebo "zmáčavosť povrchu" určuje, či je povrch daného materiálu dobre lepiteľný (vysoká povrchová energia - HSE), stredne dobre lepiteľný (stredne vysoká povrchová energia - MSE) alebo zle lepiteľný (nízka povrchová energia LSE), teda ako dobre je povrch schopný prijímať lepidlo.

Príklady materiálov podľa povrchových energií:

  • HSE - oceľ, hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď, zinok, sklo, Kapton, nylon, polyester, polyuretán
  • MSE - ABS, polykarbonát, PVC, Polystyrén, PVA
  • LSE - Polyetylén, polypropylén, silikón, teflón, práškový lak

Fingerlift

Slovensky "odtrhové uško", je presah krycej fólie / papiera (lineru) u výsekov z obojstranných pások, vytvorený odstránením časti lepiacej vrstvy a slúži k jednoduchému odstráneniu tejto vrstvy pri aplikácii.

Fingerlift možno tiež vytvoriť dodatočným dolepením výseku z jednostranne lepiacej pásky (niekedy sa používa aj výraz Tabbing Tape), ktorý má jednu časť lepivú a jednu nelepivú (nie je možné aplikovať na všetky typy linerov).

Liner

Liner je ochranná fólia alebo silikonizovaný papier, slúžiaci k ochrane lepidla na páskach. Liner môže byť na jednej strane obojstrannej pásky, kde slúži ako k tomu, aby sa páska navinutá v úlohe neprilepila sama k sebe a dala sa odvíjať, tak k tomu, aby aj po aplikácii na prvý lepený materiál zostalo lepidlo kryté a chránené. Liner sa odstráni až pred aplikáciou na druhý spojovaný materiál.

Liner môže byť aj na strane lepidla u jednostranne lepiacich pások, kde slúži ku ľahšiu manipuláciu s jednotlivými prírezmi pásky a zároveň zabraňuje prilepeniu lepidla k vrchnej strane pásky, keď je navinutá v úlohe. Toto sa objavuje najmä u pások so silikónovým lepidlom.

Nosič

Nosič je pevná časť jednostranne alebo obojstranne lepiacej pásky, ktorá nesie jej lepidlo. Nosičom je najčastejšie fólia, papier, netkaná textília, mriežka z vlákien alebo pena. U jednostranne lepiacich pások je nosič vždy (nelepivá časť pásky). Obojstranne lepiacu pásku s nosičom, pokiaľ nie je na prvý pohľad viditeľný, možno od tej bez nosiča (tzv. Transferová) rozoznať veľmi jednoducho a to tak, že páska s nosičom sa nedá, po odstránení lineru, naťahovať.  Pásky bez nosiča sa natiahnu "ako žuvačka".

Namáhanie spoja

Namáhanie spoja je pôsobenie vonkajších vplyvov na spoj. Namáhanie spoja môže byť napríklad mechanická sila, pôsobenie teplôt alebo počasie a UV žiarenie, či pôsobenie chemických látok a ďalších vplyvov okolia.

Namáhanie mechanickou silou sa ďalej, podľa spôsobu pôsobenia tejto sily na spoj, delí na 4 základné druhy:

  1. ťah - namáhanie spoja pôsobením síl kolmo na lepenú plochu materiálov smerom von od nej. Takým namáhaním môže byť napríklad pôsobenie gravitačnej sily a vlastnej hmotnosti pri výrobku umiestnenom na strope.

  2. šmyk / strih - namáhanie spoja rovnobežne s lepenou plochou v rozdielnych smeroch. Príkladom takéhoto namáhanie môže byť pôsobenie gravitačnej sily a vlastnej hmotnosti pri výrobku umiestnenom na stene, kedy má tento tendenciu zísť / zošmyknúť sa smerom nadol.

  3. rozpor / štep - namáhanie spoja na jeho okraji kolmo na lepené plochy, ktoré pôsobia odtlačenie jednotlivých lepených materiálov od seba. Môžeme si ľahko predstaviť, ako rozštiepenie polena. Toto je pomerne náročný spôsob namáhania a je nutné na neho lepený spoj dobre navrhnúť a nadimenzovať.

  4. odlup – najťažší spôsob namáhania pre lepený spoj, kedy sila pôsobí na jeden materiál lepeného spoja na jeho okraji a to pod uhlom. Typickým príkladom tohto spôsobu namáhania spoja z bežného života je odstraňovanie (olupovanie) samolepiek alebo etikiet z rôznych výrobkov po zakúpení.
    ​​​​​​​Na tento spôsob namáhanie je nutné spoj veľmi starostlivo a dostatočne navrhnúť a nadimenzovať.