Nahradenie tmelového lepidlá obojstrannou vysoko pevnostnou páskou VHB

U tejto aplikácie bolo požiadavkou zákazníka nahradiť zdĺhavý, nie vždy celkom spoľahlivý a „špinavý“ proces lepenia tmelovým lepidlom, rýchlejšou, spoľahlivejšou a čistejšou formou spájania.

Popis problému

U tmelu bolo jednoduché nanášanie, avšak bolo ťažšie dodržať rovnakú a dostatočnú hrúbku nanášanej húsenice. Ak sa tmelu nanieslo príliš veľa, dochádzalo k jeho vytekaniu mimo spoj, k takzvaným prietokom a teda znečisteniu viditeľných častí výrobku. Čistenie výrobku od prietokov bolo potom ťažké a časovo náročné. Ak sa tmelu nanieslo málo, dochádzalo k nedokonalému spojeniu a teda zníženiu celkovej pevnosti spoja. Keďže sa jedná o nepriedušný spoj dvoch nerezových plechov stávalo sa tiež, že tmel uprostred lepených plôch nie vždy úplne vytvrdne, pretože sa k nemu nedostalo potrebné množstvo vzdušnej vlhkosti a tak bola znížená finálna pevnosť spoja. Ďalšou požiadavkou zákazníka bolo skrátenie doby, potrebnej na dosiahnutie manipulačnej pevnosti spoja, čo je čas, po ktorý treba výrobok fixovať a nehýbať s ním. Ako náhle dôjde k dosiahnutiu manipulačnej pevnosti, možno výrobok presunúť do skladovacích priestorov.

Naše riešenie 

Po dôkladnom preskúmaní aplikácie a všetkých požiadaviek zákazníka, ako teplotné namáhanie, vplyvy prostredia, povrchová úprava, typy lepených materiálov, požiadavky na splnenie noriem, mechanické namáhanie spoja a jeho druh, bol zástupcom našej spoločnosti navrhnutý optimálny spôsob spájania. V tomto prípade išlo o spájanie pomocou vysoko pevnostnej pásky VHB a výsekov z tejto pásky. Výseky zjednodušili nanášanie a urýchlili jeho proces. Spájanie pomocou tejto pásky vyriešilo všetky problémy a požiadavky zákazníka, urýchlilo celkový proces, vrátane nábehu manipulačnej pevnosti, ktorá je u pások okamžitá a zefektívnilo tak celý proces výroby.

Zaujali sme Vás?

Volajte na číslo +420 573 358 434 alebo píšte na email info@g3.cz .

Referencie

Lepenie kúpeľňových doplnkov pomocou výsekov z obojstrannej pásky

Lepenie kúpeľňových doplnkov pomocou výsekov z obojstrannej pásky

Ochrana povrchu hliníkových štítkov

Ochrana povrchu hliníkových štítkov

Náhrada tesniaceho tmelu páskou

Náhrada tesniaceho tmelu páskou

Ozvite se nám